Integritetspolicy

REGISTERFÖRKLARING


Personuppgiftslagen (523/99) 10§


Registerupprättshållare


Arcticas Oy

Varikonkatu 35

94200 Kemi

FINLAND


Kontaktperson som ansvarar för registret


Aki Sipilä

+358 16 257220


Registrets namn


Arcticas Oy:s kundregister


Syfte med handläggninen av personuppgifter/registrets användingssyfte


Beställningsleveranser, fakturering och marknadsföring


Registrets innehåll


  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
  • Beställningsinnehåll
  • Personsignum som eventuellt anges vid beställningen eller övriga betalningsuppgifter sparas inte i kundregistret


Lagbundna källor


Alla uppgifter har angivits av personen själv.


Regelbunden överlåtelse och överföring av information till EU område eller utanför det europeiska ekonomiområdet


Uppgifter överlåts inte utanför EU eller det europeiska ekonomiområdet


Principerna för hur registret skyddas:


Endast personer som befullmäktigats av registerupprätthållaren har rätt att använda registret (användarnamn och lösenord). Registeruppgifterna har sparats i databaser, vilka förvaras i ett låst utrymme.